Hva er SkatteFUNN?

Vi hjelper deg med SkatteFUNN-søknaden!

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt gjennom skattesystemet. Bedrifter kan få støtte for 18 eller 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter, avhengig av bedriftens størrelse. Pengene gis som skattefradrag, eller som direkte utbetaling til selskaper som går med underskudd. 

Søknadsfristen til SkatteFUNN er 1. september, men alle søknader behandles fortløpende og det er mulig å søke etter fristen. Søk SkatteFUNN her.


Ofte stilte spørsmål rundt SkatteFUNN finner du i listen under.


Kvalifiserer din bedrift til SkatteFUNN-støtte?

1. Utvikler dere en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
Bærer dere selv hele eller deler av prosjektkostnadene? 

2. Er svaret ja på begge spørsmålene over kan deres bedrift kvalifisere for SkatteFUNN-støtte. Vi kan hjelpe dere videre, ta kontakt for et uforpliktende møte.


Hvordan bistår Esacon kunder med SkatteFUNN-søknader?

1. Gjennom et møte med kunden får vi informasjon om prosjektet og vurderer hvorvidt det kvalifiserer for å søke SkatteFUNN.
 
2. Prosjektleder hos Esacon utarbeider søknaden og oversender søknaden til kunde for gjennomlesning. Når begge parter er fornøyde sendes søknaden inn og vi følger med på saksbehandlingen.

3. Ved godkjent søknad bistår vi kundene gjennom hele rapporteringen og fakturerer først når SkatteFUNN-støtten er utbetalt eller godskrevet ved Skatteoppgjøret. Dersom bedriften ikke mottar støtte (enten ved avslag eller ved manglende kostnader i prosjektet) skal ikke Esacon ha noe heller. 
 

Hvilke kostnader kan dekkes gjennom SkatteFUNN?

Kostnader til egenutført FoU (ikke kundefinansierte aktiviteter) knyttet til å realisere prosjektmålet, eksempelvis:
  • Interne timer (ett lønnet, internt årsverk utgjør ca. 1,1 mNOK i prosjektkostnader)
  • Konsulentkostnader
  • Reisekostnader
  • Utstyr som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet (for større investeringer kan avskriving være aktuelt)
  • Førstegangspatentering
Bedrifter kan få dekket 18% eller 20% av utviklingskostnadene sine gjennom SkatteFUNN, for inntil 25 mNOK i årlige prosjektkostnader. Støtten kommer til utbetaling (eller skattefradrag) ved skatteoppgjøret året etter at kostnadene er påløpt, det vil si at bedriften først finansierer utviklingen selv og deretter får en andel av kostnadene tilbakebetalt. 

Det er bedriftens revisor som kontrollerer og godkjenner prosjektkostnadene før utbetaling fra skattemyndighetene. 


Hvordan foregår rapporteringen til SkatteFUNN?

For å motta støtten fra SkatteFUNN etter en godkjent søknad, må bedriften rapportere sine kostnader og prosjektfremgang til Forskningsrådet. I tillegg må ekstern revisor godkjenne prosjektregnskapet gjennom attestering av skjema RF1053, som leveres med bedriftens skattemelding i Altinn. 

Rapporteringen foregår årlig, og Esacon sørger for at rapporteringen foregår så smidig som mulig ved å bistå alle våre kunder med maler for prosjektregnskap, utarbeidelse av rapporter, og oppfølging i god tid før alle frister.
loader
loader
loader
loader