Espen Aass
Daglig leder
Siviløkonom

Espen brenner for å møte innovative bedrifter og bruke erfaringen fra egne oppstarter til å hjelpe bedriftene å realisere sine ideer og prosjekter. I det daglige jobber Espen ut mot kunder og potensielle kunder, for å kartlegge mulig samarbeid.

Espen har etablert flere suksessfylte selskaper, blant annet TakeCargo AS, som ble kjøpt av Coop, Ica og Norgesgruppen 2010. Fra 2010 har Espen satset fullt på Esacon, og salget av TakeCargo muliggjorde at Esacon helt fra start kunne operere med reell No Cure No Pay.

Maria Solem
Administrativ leder

Maria har jobbet i Esacon siden 2012 og er i dag ansvarlig for daglig drift, inkludert strategi og personalsaker, og jobber tett med selskapets to avdelingsledere.

Maria har vært med på en fantastisk reise der Esacon har utviklet seg fra 2-3 ansatte til dagens over 30 dedikerte medarbeidere, og hun har jobbet mye med overgangen fra oppstart til etablert bedrift, effektivisering i selskapet, samt utarbeidet struktur og rutiner for alle selskapets prosesser.

Ved siden av dette deltar Maria i møter med kunder og utarbeider søknader for egen kundeportefølje, og har hovedansvaret for rapporteringen for alle våre kunder. 

Hanne Grydeland
Avdelingsleder FoU
M.Sc

Hanne er sivilingeniør i nanoteknologi fra NTNU og avdelingsleder FoU, dvs. har overordnet ansvar for all søknadsutarbeidelse i Esacon. Ved siden av avdelingslederansvaret deltar hun også i møter med kunder og utarbeider søknader for egen kundeportefølje. På fritiden er Hanne med i et populærvitenskapelig program på Radio Nova, der hun får utnyttet interessen for vitenskap og formidling. 


Tina Vodal
Avdelingsleder salg og marked

Tina har jobbet i Esacon siden 2014, og er avdelingsleder for salg- og markedskontoret. Hun har både ansvar for strategi og rekruttering, at avdelingen leverer, samt ansvar for oppfølging av den enkelte medarbeider i teamet. 

Tina synes det er gøy å se folk utvikle seg, bli dyktige og trives i jobben sin. 

Ingunn Opsal-Hersleth
Senior prosjektleder

Ingunn har Bachelor i journalistikk fra Høgskolen i Oslo. Hun har som en av selskapets aller første prosjektledere vært med på en fantastisk reise der Esacon har utviklet seg fra 2-3 ansatte til dagens over 30 dedikerte medarbeidere.

Ingunn har gjennom lang fartstid fått god kjennskap til ulike bransjer og teknologikategorier og er svært opptatt av innovasjon og nyskapning. Utenom arbeidet i Esacon er Ingunn sauebonde og kjører traktor.

Sven Hognestad
Prosjektleder

Sven har Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling fra Markedshøyskolen (nå Høyskolen Kristiania). Han begynte i Esacon som student i 2013, og gikk over i en fulltidsstilling som prosjektleder i 2015.

Sven er hobbymekaniker og har derfor forståelse for, og har arbeidet mye med, prosjekter relatert til mekaniske prosesser og praktisk produktutvikling.

Lisa Nerbøvik Holand
Juridisk ansvarlig / Prosjektleder
Jurist

Lisa har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt diplom i markedsføring og bedriftsledelse, og årsstudium i psykologi. Lisa jobber som juridisk ansvarlig og prosjektleder i Esacon og er svært interessert i gründervirksomheter og innovasjonsrådgivning.

Fredrik Hornkjøl Bø
Prosjektleder
M.Sc.
Fredrik er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU med en spesialisering innenfor materialteknologi. Han har i tillegg et årsstudium innen økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen ved NMBU. Før han kom til oss jobbet Fredrik som lærer på videregående skole.

I Esacon jobber Fredrik som prosjektleder, og på fritiden er han løper og skiløper på hobbybasis.

Cecilie Christiansen
Prosjektleder
M.Sc.

Cecilie har jobbet i Esacon siden 2014. Hun har bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og master i Entreprenørskap og Innovasjon fra NMBU, der hun også gikk et semester på Gründerskolen i Houston, Texas. Cecilie har skrevet søknader for prosjekter innen de fleste bransjer. 


Mads Dørstad
Prosjektleder
Sivilingeniør

Mads er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med spesialisering i produktutvikling og produksjon. Han jobber som prosjektleder i Esacon, og har skrevet en rekke FoU-søknader for teknisk avanserte utviklingsprosjekter. Om du spør pent, gir Mads deg mer enn gjerne en logisk gåte du kan bryne deg på.

Aksel Sunde Bratli
Prosjektleder
Jurist

Aksel har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra offentlig sektor og jobber nå som prosjektleder i Esacon. Aksel har stor interesse for området fornybar energi og innovative løsninger. På fritiden liker han å reise, helst til steder med snø eller bølger.


Siss Andersen
Prosjektleder

Siss har studert journalistikk ved University of the Arts i London og har arbeidserfaring fra Press Association, NRK og IBM. I Esacon jobber hun prosjektleder, noe som innebærer oppfølging å delta i møter med nye kunder, utarbeide søknader og følge opp egne kunder. Ved siden av jobben i Esacon er Siss en habil maratonløper og redaktør i Chelsea FC Norge.   

Maria Gunnulfsen
Prosjektleder

Maria har vært hos oss i Esacon siden 2013. Hun er fra det blide Sørlandet og har en bachelorgrad i Markedsføring med fordypning i bedriftsøkonomisk analyse fra Markedshøyskolen. Her fikk hun utmerkelsen "Beste kandidat" på sitt kull.

Maria er glad i å jobbe med tekst og har stor interesse for blant annet merkevarebygging, innovasjon og produktutvikling.

Andreas Fjellheim
Prosjektleder
M.Sc.

Andreas har stor interesse for teknologi, energi og IT og liker å fordype seg i nye teknologiske produkter og tjenester med stort markedspotensiale.

Andreas startet i Esacon i 2015, etter å ha gjennomført en mastergrad i Entreprenørskap og Innovasjon fra Handelshøyskolen ved NMBU. Han har også en bachelorgrad i Fornybar Energi og er svært interessert i ny energiteknologi som kan skape nye industrielle satsingsområder.

Gjennom mastergraden jobbet Andreas med forretningsutvikling i oppstartsmiljøer og har skrevet og analysert forretningsplaner for flere teknologibedrifter.  

Tiril Cathrine Gossner
Prosjektleder
Tiril har en variert arbeidsbakgrunn innen alt fra oppstartsmiljøer til prosjekt knyttet til eldrehelse og sykehjem. Hun har en master i entreprenørskap og innovasjon, en bachelor i psykologi fra London, samt studert sosialantropologi.

Tiril er analytisk og grundig, og engasjerer seg fort i nye utfordringer og områder. 
Siri Hoem Gunnheim
Prosjektleder
Siri er i permisjon.
Endre startet som markedskonsulent i Esacon i 2015, og utmerket seg tidlig. I 2017 tok han steget over i en ny rolle som Salgsleder, og samarbeider tett med Avdelingsleder (Tina Vodal).

Endre har også erfaring med salg, kommunikasjon og ledelse fra telecom, betalingstjenester og miljøorganisasjoner. Ved siden av stillingen som salgsleder i Esacon studerer han samfunnsvitenskaplige/
juridiske fag på Universitetet i Oslo. På fritiden driver Endre et aktivt friluftsliv.
Bård Sandemose
Markedskonsulent
Mathias Falch
Prosjektleder
Hanne Mari Djupdal
Markedskonsulent
Martine Oustorp
Markedskonsulent
Stian Michalsen
Markedskonsulent
Håkon Løvmyr
Markedskonsulent
Ingrid Håvik
Markedskonsulent
Mathias Antonsen
Markedskonsulent
Simen Reynolds von der Lippe
Markedskonsulent
 
 
 
Sandra Knudsen
Markedskonsulent
 
 
Martine Frimann
Markedskonsulent
 
 
 
Caroline Bruem Birkeland
Markedskonsulent
Ingrid-Helen Liabø
Markedskonsulent
Jeremias Notø
Markedskonsulent

Referanser

Artworx AS

"Vi er svært fornøyd med hele prosessen - fra første møte til innvilget støtte".

Lasse Lerskau

Daglig leder

Lasse Lerskau

Mazeppa Norge AS

"Esacon skaffet oss FoU-midler vi aldri hadde søkt om på egenhånd".

Aage Fritjof Ramstad

Daglig leder

Aage Fritjof Ramstad

AGA AS

"Vi har søkt om støtte flere ganger i samarbeid med Esacon og samarbeidet er godt, vi har lykkes hver gang."

Sten-Ove Antonsen

Application Engineer

Sten-Ove Antonsen

NCC AS

"Esacon har bistått oss med både BIA-søknad og SkatteFUNN-søknader. Samtlige søknader de har utarbeidet er blitt godkjent. De leverer på høyt nivå."

Øyvind Enger

Anleggsleder Divisjon Infraservices, DK Øst

Øyvind Enger

Lubeco AS

"Prosjektleder i Esacon satte seg raskt inn i vårt prosjekt og skrev en velformulert søknad basert på vårt første møte. Søknaden ble senere godkjent, uten nevneverdig tidsbruk fra vår side."

Aase Henriette Bakke

Daglig leder

Aase Henriette Bakke

Hallingdal Feriepark Eiendom AS

"Andre i bransjen hevdet at dette var nytteløst, Esacon så muligheten og fikk det til."

Thorstein Berg

Styreformann / Investor

Thorstein Berg

Trygg Media AS

"Samarbeidet med Esacon har har gjort det svært enkelt og trygt for oss i Trygg Media å søke om FoU-midler. Prosjektleder i Esacon forsto vårt FoU-prosjekt, og søknaden hun utarbeidet for oss var velskrevet og kommuniserte tydelig innholdet i prosjektet, noe som utløste verdifull støtte fra Forskningsrådet."

Tore Skaugen

Seniorrådgiver / Partner

Tore Skaugen

Lifevision AS

"Esacon har bistått oss med flere søknader, som alle har blitt godkjent, blant annet et prosjekt vi selv hadde fått avslag på hos Forskningsrådet. Prosjektlederen i Esacon viste imponerende produkt-, marked og teknologiforståelse, og samarbeidet har gitt oss verdifull støtte."

Mads Olsen

Daglig leder

Mads Olsen

Sve Profilgaver AS

"Esacon har bistått oss med å oppnå offentlige tilskudd for vårt prosjekt innen utvikling av kortreiste matprodukter. Gjennom samarbeidet med Esacon slipper vi å selv bruke unødvendig mye tid på å søke om midler og rapportere i etterkant, og vi kan konsentrere oss om egen drift og prosjektet vårt."

Jon Marius Bastøe

COO / Ass. daglig leder

Jon Marius Bastøe

Modirum Mdpay OU

"Vi valgte å samarbeide med Esacon fordi de har erfaringen og kunnskapen som trengs for å utarbeide gode FoU-søknader, uten likviditetsmessig risiko for oss. Fordi prosjektleder raskt evnet å sette seg inn i vårt IT-prosjekt, oppnådde FoU-prosjektet godkjenning, og vi sparte mye tid på veien."

Eirik Øverby

Daglig leder

Eirik Øverby

AS Wilfa

"Esacon har bistått oss med å oppnå offentlig tilskudd for fem prosjekter hittil, og har spart oss for mye tid og kostnader. Tilskuddet gjør at vi kan bruke enda mer ressurser på utvikling enn vi allerede gjør, og samarbeidet fører til at vi kan ha fullt fokus på drift og prosjekt, mens Esacon tar seg av jobben med å søke om midler, samt rapportering i etterkant."

Anders Liland

Daglig leder

Anders Liland

Norfax AS

"Esacon har betraktelig redusert vår tidsbruk knyttet til søknadsprosessen, og har hjulpet oss med rapporteringen. Vilkårene med no cure, no pay og oppgjør etterskuddsvis har gjort samarbeidet risikofritt for oss, og svært gunstig likviditetsmessig."

Pål Wirak

Daglig leder

Pål Wirak

Profil Data AS

"Esacon AS gjorde en fremragende jobb for oss i saksbehandlingen. Søknader som dette er for oss ukjent farvann. Esacon viste stor profesjonalitet, stilte de riktige spørsmålene og utarbeidet en god søknad. Hele prosessen var effektiv, og aller viktigst tidsbesparende. Undertegnede anbefaler Esacon AS på det varmeste."

Per Arnfinn Persen

Daglig leder

Per Arnfinn Persen

Digitalbyrået A2N AS

Først søkte vi selv og fikk avslag, deretter skulle vi få bistand av en av Esacons konkurrenter, men de trakk seg fordi de mente prosjektet vårt ikke var innovativt nok. Esacons representant ble en veldig god diskusjonspartner og sammen fant vi fram til det nyskapende i prosjektet som også førte til godkjenning.

Jo Simen Skog

Adm. direktør

Jo Simen Skog

Elektronix AS

"Vi er godt fornøyd med måten Esacon bistod med søknad til offentlig støtte for vårt utviklingsprosjekt. De forstod raskt vårt prosjekt og hadde etablerte systemer for søknadsutarbeidelse som gjorde arbeidet enkelt for oss. Esacon har også gode systemer for oppfølging og rapportering, slik at dette også har spart oss for mye tid."

Anders Palm

CFO

Anders Palm

Efab AS

«Etter først å ha søkt om midler på egenhånd på for oss viktige innovasjonsprosjekter med påfølgende avslag, har vi fått meget effektiv støtte fra Esacon i å forbedre og tydeliggjøre budskapet på prosjektene slik at disse ble kvalifisert for midler.»

Henrik Jelsa

Daglig leder

Henrik Jelsa

Prognosesenteret AS

"Esacon har den nødvendige dybdekompetansen som sikrer at prosjekter beskrives profesjonelt. Selskapet har bistått oss med flere godkjente søknader over en fire års periode (inklusive vellykket klageprosess)."

Bjørn Mangor Birkeland

Adm. Dir.

Bjørn Mangor Birkeland

Opus Systemer AS

"Esacon har i en periode på seks år bistått oss med godkjenning av to viktige søknader. Vi anbefaler selskapets tjenester på det varmeste".

Lasse Moe

Adm. Dir.

Lasse Moe

loader
loader
loader
loader