Referanser

Mazeppa Norge AS

"Esacon skaffet oss FoU-midler vi aldri hadde søkt om på egenhånd".

Aage Fritjof Ramstad

Daglig leder

Aage Fritjof Ramstad

AGA AS

"Vi har søkt om støtte flere ganger i samarbeid med Esacon og samarbeidet er godt, vi har lykkes hver gang."

Sten-Ove Antonsen

Application Engineer

Sten-Ove Antonsen

NCC AS

"Esacon har bistått oss med både BIA-søknad og SkatteFUNN-søknader. Samtlige søknader de har utarbeidet er blitt godkjent. De leverer på høyt nivå."

Øyvind Enger

Anleggsleder Divisjon Infraservices, DK Øst

Øyvind Enger

Lubeco AS

"Prosjektleder i Esacon satte seg raskt inn i vårt prosjekt og skrev en velformulert søknad basert på vårt første møte. Søknaden ble senere godkjent, uten nevneverdig tidsbruk fra vår side."

Aase Henriette Bakke

Daglig leder

Aase Henriette Bakke

Hallingdal Feriepark Eiendom AS

"Andre i bransjen hevdet at dette var nytteløst, Esacon så muligheten og fikk det til."

Thorstein Berg

Styreformann / Investor

Thorstein Berg

Trygg Media AS

"Samarbeidet med Esacon har har gjort det svært enkelt og trygt for oss i Trygg Media å søke om FoU-midler. Prosjektleder i Esacon forsto vårt FoU-prosjekt, og søknaden hun utarbeidet for oss var velskrevet og kommuniserte tydelig innholdet i prosjektet, noe som utløste verdifull støtte fra Forskningsrådet."

Tore Skaugen

Seniorrådgiver / Partner

Tore Skaugen

Lifevision AS

"Esacon har bistått oss med flere søknader, som alle har blitt godkjent, blant annet et prosjekt vi selv hadde fått avslag på hos Forskningsrådet. Prosjektlederen i Esacon viste imponerende produkt-, marked og teknologiforståelse, og samarbeidet har gitt oss verdifull støtte."

Mads Olsen

Daglig leder

Mads Olsen

Sve Profilgaver AS

"Esacon har bistått oss med å oppnå offentlige tilskudd for vårt prosjekt innen utvikling av kortreiste matprodukter. Gjennom samarbeidet med Esacon slipper vi å selv bruke unødvendig mye tid på å søke om midler og rapportere i etterkant, og vi kan konsentrere oss om egen drift og prosjektet vårt."

Jon Marius Bastøe

COO / Ass. daglig leder

Jon Marius Bastøe

Modirum Mdpay OU

"Vi valgte å samarbeide med Esacon fordi de har erfaringen og kunnskapen som trengs for å utarbeide gode FoU-søknader, uten likviditetsmessig risiko for oss. Fordi prosjektleder raskt evnet å sette seg inn i vårt IT-prosjekt, oppnådde FoU-prosjektet godkjenning, og vi sparte mye tid på veien."

Eirik Øverby

Daglig leder

Eirik Øverby

AS Wilfa

"Esacon har bistått oss med å oppnå SkatteFUNN-støtte for 14 prosjekter, og har spart oss for mye tid og kostnader. Tilskuddet gjør at vi kan bruke enda mer ressurser på utvikling enn vi allerede gjør, og samarbeidet fører til at vi kan ha fullt fokus på drift og prosjekt, mens Esacon tar seg av jobben med å søke om midler, samt rapportering i etterkant."

Anders Liland

Daglig leder

Anders Liland

Norfax AS

"Esacon har betraktelig redusert vår tidsbruk knyttet til søknadsprosessen, og har hjulpet oss med rapporteringen. Vilkårene med no cure, no pay og oppgjør etterskuddsvis har gjort samarbeidet risikofritt for oss, og svært gunstig likviditetsmessig."

Pål Wirak

Daglig leder

Pål Wirak

Profil Data AS

"Esacon AS gjorde en fremragende jobb for oss i saksbehandlingen. Søknader som dette er for oss ukjent farvann. Esacon viste stor profesjonalitet, stilte de riktige spørsmålene og utarbeidet en god søknad. Hele prosessen var effektiv, og aller viktigst tidsbesparende. Undertegnede anbefaler Esacon AS på det varmeste."

Per Arnfinn Persen

Daglig leder

Per Arnfinn Persen

Digitalbyrået A2N AS

"Først søkte vi SkatteFUNN selv og fikk avslag, deretter skulle vi få bistand av en av Esacons konkurrenter, men de trakk seg fordi de mente prosjektet vårt ikke var innovativt nok. Esacons representant ble en veldig god diskusjonspartner og sammen fant vi fram til det nyskapende i prosjektet som også førte til godkjenning."

Jo Simen Skog

Adm. direktør

Jo Simen Skog

Elektronix AS

"Vi er godt fornøyd med måten Esacon bistod med søknad til offentlig støtte for vårt utviklingsprosjekt. De forstod raskt vårt prosjekt og hadde etablerte systemer for søknadsutarbeidelse som gjorde arbeidet enkelt for oss. Esacon har også gode systemer for oppfølging og rapportering, slik at dette også har spart oss for mye tid."

Anders Palm

CFO

Anders Palm

Prognosesenteret AS

"Esacon har den nødvendige dybdekompetansen som sikrer at prosjekter beskrives profesjonelt. Selskapet har bistått oss med flere godkjente søknader over gjennom de siste seks årene (inklusive vellykket klageprosess)."

Bjørn Mangor Birkeland

Adm. Dir.

Bjørn Mangor Birkeland

Opus Systemer AS

"Esacon har i en periode på seks år bistått oss med godkjenning av to viktige søknader. Vi anbefaler selskapets tjenester på det varmeste".

Lasse Moe

Adm. Dir.

Lasse Moe

loader
loader
loader
loader