No Cure No Pay for SkatteFUNN-søknader

Fakturering først når SkatteFUNN-støtten er mottatt

Esacon arbeider ut ifra no cure no pay-vilkår, og dette innebærer at vi er i samme båt som våre kunder gjennom hele prosjektet frem til det er avsluttet.

Avtalen vår er risikofri, og den belaster ikke våre samarbeidspartnere likviditetsmessig. Først etter at kundene har oppnådd faktiske resultater i form av utbetalt støtte eller skattereduksjon sender vi faktura.
loader
loader
loader
loader