Scroll icon Created with Sketch.

NO CURE NO PAY

Esacon arbeider ut ifra no cure no pay-vilkår, det vil si at vi først sender faktura for jobben vår når dere har mottatt støtten.

Vår faktura tilsvarer alltid en prosentandel av støtten som dere mottar. Dette innebærer at vi er i samme båt som dere gjennom hele prosjektet frem til det er avsluttet.

Avtalen vår er risikofri, og den belaster ikke våre samarbeidspartnere likviditetsmessig. Først etter at dere har oppnådd faktiske resultater i form av utbetalt støtte eller skattereduksjon sender vi faktura.


Når kommer SkatteFUNN-støtten?

Støtten fra SkatteFUNN kommer først ved skatteoppgjøret året etter at kostnadene er påløpt. Det vil si at dersom dere får godkjent en SkatteFUNN-søknad i 2020 vil første utbetaling fra SkatteFUNN komme til høsten 2021 (altså ved skatteoppgjøret for 2020). Først da vil vi fakturere dere.

Tilsvarende gjelder for hvert år prosjektet er godkjent og har kostnader.


Hvordan beregnes SkatteFUNN-støtten?

SkatteFUNN-støtten utgjør et skattefradrag på 19 % av prosjektkostnadene som revisor har attestert for i skjema RF-1053b (Fradrag i skatt for forskning og utvikling). Skjema RF-1053b skal leveres med skattemeldingen, og utgjør vårt fakturagrunnlag. 

Fakturaen fra Esacon vil dermed kun utgjøre en andel av den reelle støtten dere mottar, verken mer eller mindre. Dersom dere ikke rapporterer kostnader til skattemyndighetene, og dermed ikke mottar støtte, skal ikke vi ha noe heller. 


Ingen skjulte kostnader

Alt arbeider vi gjør er inkludert i andelen vi fakturerer dere ved skatteoppgjøret. Det vil si at et samarbeid med oss er uten skjulte kostnader og helt risikofritt for dere. Vi skriver ikke timer og dere kan når som helst kontakte deres prosjektleder hos oss uten at dette vil medføre ekstrakostnader.

Dersom prosjektet avsluttes uten fradragsberettigede kostnader er det Esacon, og ikke dere, som bærer kostnaden for arbeidet vi har utført. Som kunde av oss kan dere være trygge på å kun betale for jobben dersom samarbeidet utløser støtte.


loader
loader
loader
loader