Scroll icon Created with Sketch.

Hvordan vi jobber

Spar tid og krefter på SkatteFUNN-søknaden

Våre kunder sparer mye tid ved å benytte oss til utforming av FoU-søknader, og betalingen til oss kommer først etter at bedriften har mottatt støtte. Om søknaden mot formodning ikke blir godkjent, eller bedriften ender opp med ikke å motta støtte, så skal ikke vi ha noe heller.

Les mer om “No cure no pay” her.

Vi kontakter aktuelle bedrifter som driver med FoU

Med FoU (forskning og utvikling) mener vi at bedriften driver med en form for egen nyutvikling. Det kan være alt fra å lage et IT-system til å utvikle nye rørkoblinger, krabbeteiner eller sunne boller. Eller det kan dreie seg om noe helt annet; vi vurderer per telefon om bedriften har et prosjekt som kan kvalifisere for FoU-støtte.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi tar et uforpliktende møte med dere

Hvis begge parter er enige om at vi vil lære mer om hverandre, reiser vi til bedriften og tar en prat om prosjektet. Vi kartlegger hvilke muligheter bedriften har for å oppnå offentlig FoU-støtte. Hvis alle er enige om at vi ønsker å gå videre med å søke om støtte til et prosjekt, inngår vi en avtale med no cure no pay-vilkår.

Dere kan også ta SkatteFUNN-testen for å finne ut av om prosjektet deres kvalifiserer til SkatteFUNN.


Vi utarbeider søknad om FoU-midler

På bakgrunn av informasjonen vi har fått i møtet, utarbeider vi søknader rettet mot aktuelle ordninger. De fleste av våre kunder kvalifiserer til SkatteFUNN. Et viktig mål er at dere skal bruke så lite tid som mulig på å søke om midler. Vi prøver derfor å få all informasjon muntlig, enten i møtet eller over telefon i etterkant. Før innsendelse av søknaden får dere et utkast til gjennomlesning, og vi sender aldri inn noe før begge parter er enige.


Vi følger med på saksbehandlingen

Dersom søknaden godkjennes følger vi dere opp videre med tanke på at prosjektkostnadene nå må samles og rapporteres inn iht. regelverket.

Dersom søknaden mot formodning ikke blir godkjent, kommer vi med forslag til veien videre. Vi hjelper til med å utforme klage eller ny søknad om det er aktuelt. Vi skal selvfølgelig ikke ha betalt om søknaden ikke går gjennom.


Avslag på SkatteFUNN? Vi kan bistå med klage

Vi har hatt kunder som har opplevd å få avslag på SkatteFUNN-søknader de selv har utformet. Vi kan ta jobben med å klage på avslaget deres, og har god erfaring med å snu avslag til godkjenning. 

Vi bistår med rapporteringen av kostnader

En svært stor andel av søknadene Esacon utarbeider oppnår godkjenning, og vi bistår gjennom hele den påfølgende rapporteringsprosessen til SkatteFUNN, selvfølgelig uten ekstra kostnad. Med bistand til rapporteringen mener vi oversendelse av maler og veiledning slik at dere kan føre prosjektkostnadene riktig, at vi følger dere opp i god tid før alle frister, at vi utarbeider rapporttekstene til SkatteFUNN og er tilgjengelige for spørsmål underveis. Vi har til enhver tid oversikt over regelverket og kan veilede dere slik at kostnader føres korrekt og alle frister overholdes.

Vi er med hele veien fra søknaden oppnår godkjenning til støtten er utbetalt til dere. Først da, i etterkant av utbetaling, sender vi faktura.

Det er beløpet dere faktisk mottar i støtte (ikke søknadens budsjett) som utgjør fakturagrunnlaget. Det vil si at dersom dere ikke oppnår støtte, skal heller ikke vi ha noe.

Les mer om “No cure no pay” her.

Sømløs SkatteFUNN-rapportering

SkatteFUNN-støtten avhenger av at rapportering og frister overholdes. Vi har omfattende erfaring med rapportering for alle våre kunder, og har gode rutiner og verktøy som sikrer prosessen for hver enkelt kunde. Som kunde av oss kan dere være trygge på at dere blir tatt hånd om gjennom hele rapporteringsprosessen. 

Vi er der hvis det dukker opp nye prosjekter eller spørsmål

Hos oss har dere ett kontaktpunkt, som både bistår dere med søknaden og rapporteringen i ettertid.

Alle våre kunder har en fast prosjektleder i Esacon som når som helst kan kontaktes dersom det skulle være noe. Målet er at alle bedrifter, store som små, skal føle seg godt ivaretatt som kunde hos Esacon!

Våre ansatte finner du her.


loader
loader
loader
loader