Hvordan få støtte til forskning og utvikling?

Virkemidler til FoU

Uavhengig av om det er til intern eller ekstern bruk, kan forskning og utvikling være verdig en Skattefunn-søknad!

Hva skal til for å søke Skattefunn?

Utvikler deres bedrift en ny tjeneste?
Utvikler dere nyskapende vare eller en produksjonsprosess?

- Først og fremst må det være et prosjekt med mål om en eller annen form for nyskapning.

Vi kan hjelpe dere med å oppnå støtte til deres FoU-prosjekt gjennom en søknad mot det offentlige virkemiddelapparatet. 

Be om et uforpliktende møte

I et uforpliktende møte identifiserer vi aktuelle FoU-prosjekter og hjelper til å finne riktig støtteordning for deres prosjekt. Vi utarbeider søknaden på vegne av deres bedrift og fakturerer først når støtten er mottatt.

loader
loader
loader
loader