HVORDAN FÅ STØTTE TIL FORSKNING OG UTVIKLING (FOU)?

Utvikler deres bedrift en ny tjeneste, vare eller produksjonsprosess? Enten for intern eller ekstern bruk? Da kan vi kanskje hjelpe dere med å oppnå støtte til deres FoU-prosjekt gjennom en søknad mot det offentlige virkemiddelapparatet.

I et uforpliktende møte identifiserer vi aktuelle FoU-prosjekter og hjelper til å finne riktig støtteordning for deres prosjekt. Vi utarbeider søknaden på vegne av deres bedrift og fakturerer først når støtten er mottatt.
loader
loader
loader
loader