Hva er SkatteFUNN?

Skattefradragsordningen for Norske bedrifter

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for FoU-prosjekter.
Alle norske bedrifter som har forskning- eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke Skattefunn.

Hvor mye kan man få i støtte?

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.

Skattepliktig i Norge

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt.

Les mer om SkatteFUNN her
loader
loader
loader
loader