HVA ER SKATTEFUNN?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB'er) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt.

Les mer om SkatteFUNN her
loader
loader
loader
loader