Om oss

En av bransjens største aktører

Esacon AS bistår andre bedrifter med å søke om FoU-tilskudd. Vi har jobbet innen dette feltet siden 2010 og er i dag blant bransjens største aktører. Vi har i dag over 1200 kunder, en bred og unik kunnskap innen bistand til FoU-søknader, kraftig omsetningsvekst og meget god lønnsomhet.

Esacon er i flere år på rad kåret til AAA-bedrift, som betyr at vi er et av Norges mest kredittverdige selskaper. Vi er også kåret til Gaselle-bedrift i 2015, 2016 og 2017.


Strategi, økonomi og ledelse

Historien om Esacon startet da Espen Aass etablerte selskapet i 1989. Fra å opprinnelig ha arbeidet med rådgivning innen strategisk planlegging, økonomisk styring og ledelse, så ble fokus i 2010 rettet mot mot dagens virksomhet.
Mange bedrifter erfarer at det er tidkrevende å sette seg inn i hvilke støtteordninger man bør søke støtte fra og hvordan søknadene bør utformes. Ved samarbeid med oss trenger man ikke gjøre omfattende og tidkrevende informasjonsinnhenting. Vi kjenner aktuelle ordninger og gir deg anbefalinger.

Våre kunder ønsker primært å satse på selve prosjektgjennomføringen og ønsker å benytte så liten tid som mulig på søknadsutarbeidelse og rapportering. Det oppnår de i samarbeid med oss.Erfaring fra ulike bransjer
Esacon har utarbeidet søknader for bedrifter i en rekke bransjer, som f.eks. IKT, helse, olje og gass, shipping, energi, maskin, bygg og anlegg. Vår erfaring gjør at vi lett forstår og setter oss inn i aktuelle problemstillinger.

Ofte består utfordringen i å gjøre det komplekse enkelt, oversiktlig og forståelig, og nettopp dette har Esacon inngående kunnskap om. Derfor lykkes vi ofte med å trekke frem det som er essensielt for å oppnå godkjenning.


Dyktige ansatte gir gode resultater
De fleste søknadene vi bistår våre kunder med blir innvilget. Esacon har i dag over 30 motiverte og dyktige medarbeidere. De arbeider med å kontakte aktuelle virksomheter, kartlegge prosjekter, utforme søknader og bistå våre kunder med rapportering.

Vi har ansatte med høyere utdanning innen blant annet journalistikk, teknologi, økonomi, juss og markedsføring. De arbeider med å utarbeide søknader om FoU-tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet.
Utvikler deres bedrift en ny tjeneste, vare eller produksjonsprosess? Enten for intern eller ekstern bruk? Da kan vi kanskje hjelpe dere med å oppnå støtte til deres FoU-prosjekt gjennom en søknad mot det offentlige virkemiddelapparatet.

I et uforpliktende møte identifiserer vi aktuelle FoU-prosjekter og hjelper til å finne riktig støtteordning for deres prosjekt. Vi utarbeider søknaden på vegne av deres bedrift og fakturerer først når støtten er mottatt.
SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB'er) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt.

Les mer om SkatteFUNN her
SkatteFUNN-støtten avhenger av at rapportering og frister overholdes. Esacon har omfattende erfaring med rapportering for alle våre kunder, og har gode rutiner og verktøy som sikrer prosessen for hver enkelt kunde.

Som kunde av oss kan dere være trygge på at dere blir tatt hånd om gjennom hele vurderings-, søknads- og rapporteringsprosessen. Dere kan når som helst ta kontakt med deres prosjektleder i Esacon om det oppstår spørsmål eller nye behov.
loader
loader
loader
loader