Espen Aass
Daglig leder
Siviløkonom

Espen brenner for å møte innovative bedrifter og bruke erfaringen fra egne oppstarter til å hjelpe bedriftene å realisere sine ideer og prosjekter. I det daglige jobber Espen ut mot kunder og potensielle kunder, for å kartlegge mulig samarbeid.

Espen har etablert flere suksessfylte selskaper, blant annet TakeCargo AS, som ble kjøpt av Coop, Ica og Norgesgruppen 2010. Fra 2010 har Espen satset fullt på Esacon, og salget av TakeCargo muliggjorde at Esacon helt fra start kunne operere med reell No Cure No Pay.

Maria Solem
Administrativ leder

Maria har jobbet i Esacon siden 2012 og er i dag ansvarlig for daglig drift, inkludert strategi og personalsaker, og jobber tett med selskapets to avdelingsledere.

Maria har vært med på en fantastisk reise der Esacon har utviklet seg fra 2-3 ansatte til dagens over 30 dedikerte medarbeidere, og hun har jobbet mye med overgangen fra oppstart til etablert bedrift, effektivisering i selskapet, samt utarbeidet struktur og rutiner for alle selskapets prosesser.

Ved siden av dette deltar Maria i møter med kunder og utarbeider søknader for egen kundeportefølje, og har hovedansvaret for rapporteringen for alle våre kunder. 

Hanne Grydeland
Avdelingsleder FoU
M.Sc

Hanne er sivilingeniør i nanoteknologi fra NTNU og avdelingsleder FoU, dvs. har overordnet ansvar for all søknadsutarbeidelse i Esacon. Ved siden av avdelingslederansvaret deltar hun også i møter med kunder og utarbeider søknader for egen kundeportefølje. På fritiden er Hanne med i et populærvitenskapelig program på Radio Nova, der hun får utnyttet interessen for vitenskap og formidling. 


Tina Vodal
Avdelingsleder salg og marked

Tina har jobbet i Esacon siden 2014, og er avdelingsleder for salg- og markedskontoret. Hun har både ansvar for strategi og rekruttering, at avdelingen leverer, samt ansvar for oppfølging av den enkelte medarbeider i teamet. 

Tina synes det er gøy å se folk utvikle seg, bli dyktige og trives i jobben sin. 

Ingunn Opsal-Hersleth
Senior prosjektleder

Ingunn har Bachelor i journalistikk fra Høgskolen i Oslo. Hun har som en av selskapets aller første prosjektledere vært med på en fantastisk reise der Esacon har utviklet seg fra 2-3 ansatte til dagens over 30 dedikerte medarbeidere.

Ingunn har gjennom lang fartstid fått god kjennskap til ulike bransjer og teknologikategorier og er svært opptatt av innovasjon og nyskapning. Utenom arbeidet i Esacon er Ingunn sauebonde og kjører traktor.

Sven Hognestad
Prosjektleder

Sven har Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling fra Markedshøyskolen (nå Høyskolen Kristiania). Han begynte i Esacon som student i 2013, og gikk over i en fulltidsstilling som prosjektleder i 2015.

Sven er hobbymekaniker og har derfor forståelse for, og har arbeidet mye med, prosjekter relatert til mekaniske prosesser og praktisk produktutvikling.

Lisa Nerbøvik Holand
Juridisk ansvarlig / Prosjektleder
Jurist

Lisa har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt diplom i markedsføring og bedriftsledelse, og årsstudium i psykologi. Lisa jobber som juridisk ansvarlig og prosjektleder i Esacon og er svært interessert i gründervirksomheter og innovasjonsrådgivning.

Fredrik Hornkjøl Bø
Prosjektleder
M.Sc.
Fredrik er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU med en spesialisering innenfor materialteknologi. Han har i tillegg et årsstudium innen økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen ved NMBU. Før han kom til oss jobbet Fredrik som lærer på videregående skole.

I Esacon jobber Fredrik som prosjektleder, og på fritiden er han løper og skiløper på hobbybasis.

Cecilie Christiansen
Prosjektleder
M.Sc.

Cecilie har jobbet i Esacon siden 2014. Hun har bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og master i Entreprenørskap og Innovasjon fra NMBU, der hun også gikk et semester på Gründerskolen i Houston, Texas. Cecilie har skrevet søknader for prosjekter innen de fleste bransjer. 


Mads Dørstad
Prosjektleder
Sivilingeniør

Mads er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med spesialisering i produktutvikling og produksjon. Han jobber som prosjektleder i Esacon, og har skrevet en rekke FoU-søknader for teknisk avanserte utviklingsprosjekter. Om du spør pent, gir Mads deg mer enn gjerne en logisk gåte du kan bryne deg på.

Aksel Sunde Bratli
Prosjektleder
Jurist

Aksel har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra offentlig sektor og jobber nå som prosjektleder i Esacon. Aksel har stor interesse for området fornybar energi og innovative løsninger. På fritiden liker han å reise, helst til steder med snø eller bølger.


Siss Andersen
Prosjektleder

Siss har studert journalistikk ved University of the Arts i London og har arbeidserfaring fra Press Association, NRK og IBM. I Esacon jobber hun prosjektleder, noe som innebærer oppfølging å delta i møter med nye kunder, utarbeide søknader og følge opp egne kunder. Ved siden av jobben i Esacon er Siss en habil maratonløper og redaktør i Chelsea FC Norge.   

Maria Gunnulfsen
Prosjektleder

Maria har vært hos oss i Esacon siden 2013. Hun er fra det blide Sørlandet og har en bachelorgrad i Markedsføring med fordypning i bedriftsøkonomisk analyse fra Markedshøyskolen. Her fikk hun utmerkelsen "Beste kandidat" på sitt kull.

Maria er glad i å jobbe med tekst og har stor interesse for blant annet merkevarebygging, innovasjon og produktutvikling.

Andreas Fjellheim
Prosjektleder
M.Sc.

Andreas har stor interesse for teknologi, energi og IT og liker å fordype seg i nye teknologiske produkter og tjenester med stort markedspotensiale.

Andreas startet i Esacon i 2015, etter å ha gjennomført en mastergrad i Entreprenørskap og Innovasjon fra Handelshøyskolen ved NMBU. Han har også en bachelorgrad i Fornybar Energi og er svært interessert i ny energiteknologi som kan skape nye industrielle satsingsområder.

Gjennom mastergraden jobbet Andreas med forretningsutvikling i oppstartsmiljøer og har skrevet og analysert forretningsplaner for flere teknologibedrifter.  

Tiril Cathrine Gossner
Prosjektleder
Tiril har en variert arbeidsbakgrunn innen alt fra oppstartsmiljøer til prosjekt knyttet til eldrehelse og sykehjem. Hun har en master i entreprenørskap og innovasjon, en bachelor i psykologi fra London, samt studert sosialantropologi.

Tiril er analytisk og grundig, og engasjerer seg fort i nye utfordringer og områder. 
Siri Hoem Gunnheim
Prosjektleder
Siri er i permisjon.
Endre startet som markedskonsulent i Esacon i 2015, og utmerket seg tidlig. I 2017 tok han steget over i en ny rolle som Salgsleder, og samarbeider tett med Avdelingsleder (Tina Vodal).

Endre har også erfaring med salg, kommunikasjon og ledelse fra telecom, betalingstjenester og miljøorganisasjoner. Ved siden av stillingen som salgsleder i Esacon studerer han samfunnsvitenskaplige/
juridiske fag på Universitetet i Oslo. På fritiden driver Endre et aktivt friluftsliv.
Bård Sandemose
Markedskonsulent
Mathias Falch
Prosjektleder
Hanne Mari Djupdal
Markedskonsulent
Martine Oustorp
Markedskonsulent
Stian Michalsen
Markedskonsulent
Håkon Løvmyr
Markedskonsulent
Ingrid Håvik
Markedskonsulent
Mathias Antonsen
Markedskonsulent
Simen Reynolds von der Lippe
Markedskonsulent
 
 
 
Sandra Knudsen
Markedskonsulent
 
 
Martine Frimann
Markedskonsulent
 
 
 
Caroline Bruem Birkeland
Markedskonsulent
Ingrid-Helen Liabø
Markedskonsulent
Jeremias Notø
Markedskonsulent

Om oss

Esacon AS ble etablert av Espen Aass i 1989. Opprinnelig arbeidet selskapet med rådgivning innen strategisk planlegging, økonomisk styring og ledelse. I 2010 ble fokuset rettet mot rådgivning innen FoU. Dette har vist seg å være en vellykket dreining som har gitt oss en bred og unik kunnskap innenfor dette feltet, kraftig omsetningsvekst og meget god lønnsomhet.  Esacon er kåret til AAA-bedrift, som betyr at vi er et av Norges mest kredittverdige selskaper. Vi er også kåret til Gaselle-bedrift.
Esacon arbeider ut ifra no cure no pay-vilkår, og dette innebærer at vi er i samme båt som våre kunder gjennom hele prosjektet helt til det er avsluttet. Standardavtalen vår er risikofri, og den belaster ikke våre samarbeidspartnere likviditetsmessig. Først etter at kundene har oppnådd faktiske resultater i form av reell utbetaling, eller redusert skattebetaling, sender vi faktura.
Mange har erfart at det er tidkrevende å sette seg inn i hvilke støtteordninger man bør søke støtte fra og hvordan søknadene bør utformes. Ved samarbeid med oss trenger man ikke gjøre omfattende og tidkrevende informasjonsinnhenting. Vi kjenner aktuelle ordninger og gir deg anbefalinger. Våre samarbeidspartnere ønsker primært å satse på selve prosjektgjennomføringen og ønsker å benytte kort tid på søknadsutarbeidelse og rapportering. Det oppnår de i samarbeid med oss.

Erfaring fra ulike bransjer
Esacon har utarbeidet søknader for bedrifter i en rekke bransjer, som f.eks. IKT, helse, olje og gass, shipping, energi, maskin og bygg og anlegg. Vår erfaring gjør at vi lett forstår og setter oss inn i aktuelle problemstillinger. Ofte består utfordringen i å gjøre det komplekse enkelt, oversiktlig og forståelig, og nettopp dette har Esacon inngående kunnskap om. Derfor lykkes vi ofte med å trekke frem det som er essensielt for å oppnå godkjenning.

Dyktige ansatte gir gode resultater
De fleste søknadene vi bistår våre kunder med blir innvilget. Esacon har i dag over 30 motiverte og dyktige medarbeidere. De arbeider med å kontakte aktuelle virksomheter, kartlegge prosjekter, utforme søknader og bistå våre kunder med rapportering. Vi har ansatte med høyere utdanning innen blant annet journalistikk, teknologi, økonomi, juss og markedsføring. De arbeider med å utarbeide søknader om FoU-tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet.
Vi kan hjelpe dere med å identifisere aktuelle prosjekter og finne riktig støtteordning for deres FoU-prosjekt. Mange opplever det offentlige virkemiddelapparatet som tungvint og tidkrevende. Esacon har inngående kjennskap til de ulike støtteordningene hos blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og regionale forskningsfond. Herunder BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena), IFU / OFU (industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter), Etablerertilskudd (etablerersøknad) fase 1 og fase 2, SkatteFUNN, Generell bedrifts- og prosjektfinansiering osv.
SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB'er) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 20 millioner kroner per inntektsår.
SkatteFUNN-støtten avhenger av at rapportering og frister overholdes. Esacon har omfattende erfaring med rapportering for over 500 kunder, og har gode rutiner og verktøy som sikrer prosessen for hver enkelt kunde.

Som kunde av oss kan dere være trygge på at dere blir tatt hånd om gjennom hele vurderings-, søknads- og rapporteringsprosessen. Dere kan når som helst ta kontakt med deres prosjektleder i Esacon om det oppstår spørsmål eller nye behov.
loader
loader
loader
loader