Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no
SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller  utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.