Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no

SkatteFUNN-støtten utbetales ved Skatteoppgjøret

Årets Skatteoppgjør er utsatt som følge av at fristen for levering av Skattemeldingen ble utsatt, siste pulje er derfor ikke klar før 1.desember. Men mange har allerede fått Skatteoppgjøret i Altinn, og de dette gjelder har enten allerede fått utbetalt skatt til gode, eller kan vente å få dette på konto om kort tid.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning, og bedrifter som ikke er i skatteposisjon vil automatisk få SkatteFUNN-støtten utbetalt ved skatteoppgjøret. Er bedriften i skatteposisjon vil SkatteFUNN-støtten komme som fradrag i skatt, men for bedrifter som forhåndsskatter vil også støtten utbetales. På Skatteoppgjøret vil det fremkomme om bedriften har skatt til gode.

Hvor mye får vi i SkatteFUNN-støtte?

For å få SkatteFUNN-støtte må man ha en godkjent SkatteFUNN-søknad, sende inn rapport etter hvert prosjektår, samt dokumentere påløpte prosjektkostnader. SkatteFUNN-støtten for 2019 utgjøre 18 % eller 20 % av fradragsberettigede prosjektkostnader (avhengig av om bedriften er definert som SMB eller Stor Bedrift). Fra og med 2020 utgjør SkatteFUNN-støtten 19 % for alle bedrifter.
Fradragsberretigede og godkjente prosjektkostnader skal være revisorattestert i skjema RF-1053B, og leveres som et vedlegg til skattemeldingen. "På Skatteoppgjør for 2019" vil dere finne SkatteFUNN-støtten i posten "Skattefradrag for FoU".

Har dere ikke fått SkatteFUNN-støtten?

Dersom dere har mottatt Skatteoppgjøret og ikke finner posten "Skattefradrag for FoU" kan det bety at skjema RF-1053B ikke er levert med skattemeldingen eller at det har skjedd en feil i behandlingen av skjemaet. Uansett må skattemyndighetene kontaktes; enten for å ettersende skjema RF-1053B eller for å få registrert allerede innsendt skjema for nytt Skatteoppgjør.

Har dere noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss. Er du allerede kunde av Esacon kan du ta direkte kontakt med din kundekontakt.