Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no

Garantifristen for å søke SkatteFUNN for 2020 utløp 1. september. Søknader som sendes inn etter garantifristen er ikke garantert behandling før årsskiftet. Dersom søknaden behandles etter årsskiftet vil en eventuell godkjenning kun gjelde fra og med 2021, dvs. at godkjenningen ikke vil omfatte 2020. Dersom dere er sent ute med årets søknad, eller har sendt inn en søknad dere er usikker på om vil oppnå godkjenning er det imidlertid fortsatt mulig å oppnå støtte for 2020: 


  1. Sende inn en søknad nå. Dersom Forskningsrådet har kapasitet, vil SkatteFUNN-søknader sendt inn etter garantifristen behandles før nyttår. Søknadene behandles kronologisk etter innsendelsesdato, dvs. at jo raskere søknaden sendes inn nå på høsten, jo høyere er sannsynligheten for behandling i år. Esacon kan hjelpe dere med en SkatteFUNN-søknad på kort varsel. 

  2. Klage på avslag. Dersom en SkatteFUNN-søknad får avslag, kan man klage på avslaget innen 3 uker fra mottatt vedtak. Så lenge vedtaket er datert i 2020 har man mulighet til å få med 2020-året dersom klagen godkjennes. Den høyeste sannsynligheten for godkjenning oppnår vi ved et samarbeid helt fra søknaden av, men Esacon lykkes ofte med å snu avslag til godkjenning for nye kunder.

  3. Revisjon av søknad. Noen SkatteFUNN-søknader mottar revisjon, dvs. at saksbehandler har spørsmål til prosjektet. En revisjon må vanligvis besvares innen 14 dager; dersom fristen ikke overholdes blir søknaden avslått. Esacon har kompetanse og kapasitet til å bistå kunder med revisjon på kort varsel. 


Ta kontakt dersom dere ønsker bistand eller har spørsmål.


Ønsker dere å være tidlig ute i 2021? Vi begynner allerede i disse dager å utforme SkatteFUNN-søknader for neste år. Det er flere fordeler med å søke SkatteFUNN tidlig på året, se egen artikkel her.