Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no
Dette skriver Finansdepartementet i en pressemelding. Utsettelsen er gitt for å lette byrden som har oppstått i kjølevannet av koronaviruset.

"Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser, og mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist", sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fristen er utsatt fra 31.mai til 31. august, og det vil ikke gis utsettelse utover dette.

Blir skatteppgjøret forsinket som følge av utsettelsen?

I pressemeldingen står det at "for at Skatteetaten skal få forsvarlig tid til å kvalitetssikre grunnlaget for skatteoppgjøret og foreta forsvarlige skjønnsfastsettelser, utsettes fristen til 31. august". Dette kan tyde på at det er tatt høyde for at skatteoppgjøret vil gå som normalt og være klart i løpet av oktober 2020.

SkatteFUNN-støtten

SkatteFUNN-støtten (fradrag for FoU) ved skatteoppgjøret avhenger av at bedriften leverer revisorattestert skjema RF-1053B med skattemeldingen som normalt. Revisor må ha prosjektregnskap med alle bilag for å kunne attestere at kostnadene er fradragsberettiget. Underlag vil være timelister og årslønn for interne prosjektdeltakere, samt fakturaer for innkjøpt arbeidskraft, materialer, utstyr, reise i forbindelse med prosjektet etc.

For 2019 gjelder de tidligere satsene for hvor stor andel av utviklingskostnadene som kan dekkes. Dette er 20 % for SMBer og 18 % for Store Bedrifter. Fra og med regnskapsåret 2020 er denne satsen 19 % for alle.

Kriserammede selskaper

For bedrifter som fikk godkjent SkatteFUNN-prosjekt i 2019 gjelder gruppeunntaksforordningen (GBER), men i motsetning til bedrifter som får godkjent SkatteFUNN-prosjekter fra og med 01.01.2020 er det ikke godkjenningstidspunktet, men tidspunktet for levering av skattemelding for 2019 som er siste frist for å dokumentere at man ikke er kriserammet. Dersom din virksomhet regnes som kriserammet basert på siste tilgjengelige regnskap (2017 eller 2018) på tidspunktet da søknaden ble godkjent (i 2019), er det viktig at en mellombalanse datert før innlevering av skattemeldingen kan vise at forholdene er rettet opp.

Vi har skrevet om dette her, og er du kunde av Esacon skal du ha hørt fra oss vedrørende dette. Vi oppfordrer til å ta kontakt med din kundekontakt hos oss med eventuelle spørsmål, så vi kan veilede dere videre.