Esacon
© Copyright 2019 post@esacon.no
Regjeringen har delt de økonomiske krisetiltakene i tre faser:
  1. Løse akutte økonomiske utfordringer: Sikre inntekt til arbeidstagere og likviditet til bedriftene.
  2. Hjelp til bedrifter og mennesker som har mistet deler av inntekten.
  3. Tiltak for å bidra til at de som er permittert eller arbeidsledige raskt skal komme tilbake i jobb og bidra til å styrke aktiviteten i økonomien.

Finansminister Jan Tore Sanner har sagt at vi nå er i fase 2.

Tiltakene som så lang er lagt frem er fordelt på ulike områder, vi anbefaler å følge med på NHO sin samleside som oppdateres fortløpende:

  • Skatter og avgifter
  • Kreditttilgang og økonomi
  • Lønn
  • Permittering og sykepenger
  • Arbeidstid