Esacon
© Copyright 2015 post@esacon.no
Bedrifter kan fra og med 2020 få støtte for 19 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter (til og med 2019 er satsen 18 eller 20 prosent avhengig av bedriftens størrelse). Pengene gis som skattefradrag eller som direkte utbetaling til selskaper som går med underskudd.


Ofte stilte spørsmål rundt SkatteFUNN

Kvalifiserer din bedrift til SkatteFUNN-støtte?

  1. Utvikler dere en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess?
  2. Bærer dere selv hele eller deler av prosjektkostnadene? 
Er svaret "ja" på begge spørsmålene over kan deres bedrift kvalifisere for SkatteFUNN-støtte.


Hvordan bistår Esacon kunder med SkatteFUNN-søknader?

  1. Gjennom et møte med kunden får vi informasjon om prosjektet og vurderer hvorvidt det kvalifiserer for å søke SkatteFUNN.

  2. Prosjektleder hos Esacon utarbeider søknaden og oversender søknaden til kunde for gjennomlesning. Når begge parter er fornøyde sendes søknaden inn og vi følger med på saksbehandlingen.

  3. Ved godkjent søknad bistår vi kundene gjennom hele rapporteringen og fakturerer først når SkatteFUNN-støtten er utbetalt eller godskrevet ved Skatteoppgjøret. Dersom bedriften ikke mottar støtte, enten ved avslag eller ved manglende kostnader i prosjektet, så skal ikke Esacon ha noe heller.


Hvilke kostnader kan dekkes gjennom SkatteFUNN?

SkatteFUNN omfatter kostnader til egen FoU knyttet til å realisere prosjektmålet. Kundefinansierte aktiviteter dekkes ikke.

Eksempler på kostnader som dekkes av SkatteFUNN:
  • Interne timer (ett internt lønnet årsverk utgjør ca. 1,1 mNOK i prosjektkostnader)
  • Konsulentkostnader
  • Reisekostnader
  • Utstyr som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet (for større investeringer kan avskriving være aktuelt)
  • Førstegangs patentering
Bedrifter kan få dekket 19 % av utviklingskostnadene sine gjennom SkatteFUNN, for inntil 25 mNOK i årlige prosjektkostnader. Støtten kommer til utbetaling (eller skattefradrag) ved skatteoppgjøret året etter at kostnadene er påløpt. Det vil si at bedriften først finansierer utviklingen selv og deretter får en andel av kostnadene tilbakebetalt. 

Det er bedriftens revisor som kontrollerer og godkjenner prosjektkostnadene før utbetaling fra skattemyndighetene. 


Hvordan foregår rapporteringen til SkatteFUNN?

For å motta støtten fra SkatteFUNN etter en godkjent søknad, så må bedriften rapportere sine kostnader og prosjektfremgang til Forskningsrådet. I tillegg må ekstern revisor godkjenne prosjektregnskapet gjennom attestering av skjema RF1053, som leveres med bedriftens skattemelding i Altinn. 

Rapporteringen foregår årlig. Esacon sørger for at rapporteringen foregår så smidig som mulig ved å bistå alle våre kunder med maler for prosjektregnskap, utarbeidelse av rapporter og oppfølging i god tid før alle frister.


Vi hjelper deg med SkatteFUNN-søknaden

Søknadsfristen til SkatteFUNN er 1. september, men alle søknader behandles fortløpende og det er mulig å søke etter fristen.
Kontakt en av våre ansatte og få hjelp med SkatteFUNN-søknaden i dag!