Esacon
© Copyright 2015 post@esacon.no
SkatteFUNN-støtten avhenger av at rapportering og frister overholdes. Esacon har omfattende erfaring med rapportering for alle våre kunder, og har gode rutiner og verktøy som sikrer prosessen for hver enkelt kunde.

Sømløs SkatteFUNN-rapportering

Som kunde av oss kan dere være trygge på at dere blir tatt hånd om gjennom hele vurderings-, søknads- og rapporteringsprosessen. Dere kan når som helst ta kontakt med deres prosjektleder i Esacon om det oppstår spørsmål eller nye behov.