Esacon
© Copyright 2015 post@esacon.no
Mange bedrifter erfarer at det er tidkrevende å sette seg inn i hvilke støtteordninger man bør søke støtte fra og hvordan søknadene bør utformes. Ved samarbeid med oss trenger man ikke gjøre omfattende og tidkrevende informasjonsinnhenting. Vi kjenner aktuelle ordninger og gir deg anbefalinger.

Våre kunder ønsker primært å satse på selve gjennomføringen av prosjektet, og ønsker å benytte så liten tid som mulig på utarbeidelse av søknad og rapportering. Det oppnår de i samarbeid med oss.Erfaring fra ulike bransjer

Esacon har utarbeidet søknader for bedrifter i en rekke bransjer, som f.eks. IKT, helse, olje og gass, shipping, energi, maskin, bygg og anlegg. Vår erfaring gjør at vi lett forstår og setter oss inn i aktuelle problemstillinger.

Ofte består utfordringen i å gjøre det komplekse enkelt, oversiktlig og forståelig, og nettopp dette har Esacon inngående kunnskap om. Derfor lykkes vi ofte med å trekke frem det som er essensielt for å oppnå godkjenning.


Dyktige ansatte gir gode resultater

De fleste søknadene vi bistår våre kunder med blir innvilget. Esacon har i dag over 30 motiverte og dyktige medarbeidere. De arbeider med å kontakte aktuelle virksomheter, kartlegge prosjekter, utforme søknader og bistå våre kunder med rapportering.

Vi har ansatte med høyere utdanning innen blant annet journalistikk, teknologi, økonomi, juss og markedsføring. De arbeider med å utarbeide søknader om FoU-tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet.