Esacon
© Copyright 2015 post@esacon.no
Esacon AS bistår bedrifter med å utforme søknader om støtte til FoU-prosjekter, no cure no pay. Vi er spesialister på SkatteFUNN og andre offentlige støtteordninger og kjenner til kriteriene for å få innvilget støtte.

Våre kunder sparer mye tid ved å benytte Esacon til utforming av FoU-søknader, og betalingen til oss kommer først etter at bedriften har mottatt støtte. Blir søknaden mot formodning ikke godkjent, eller bedriften ender opp med ikke å motta støtte, skal ikke vi ha noe heller.