Esacon
© Copyright 2015 post@esacon.no
Esacon har oppnådd gode resultater og har en svært høy godkjenningsandel. Vår omsetning har økt betydelig de siste årene og vil øke i årene som kommer grunnet allerede signerte avtaler og godkjente søknader.

I dag har selskapet rundt 30 ansatte hvorav noen på deltid. Personene vi har ansatt er valgt på øverste hylle med hensyn til kvalifikasjoner både fra studier og praktisk arbeid.