Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no

Esacon består av rundt 40 motiverte og dyktige medarbeidere fordelt mellom to avdelinger, ved siden av administrasjon og ledelse.


Markedsavdelingen består av profesjonelle markedskonsulenter som arbeider med å identifisere og kontakte aktuelle virksomheter. Markedskonsulentene har svært god innsikt i utfordringene ulike bransjer står overfor. 


Prosjektlederne i FoU-avdelingen har i oppgave å gjennomføre møter med potensielle kunder, utforme søknadene og følge opp kundene i ettertid. Prosjektlederne har bakgrunn fra tekniske og samfunnsvitenskapelige fag, og er eksperter på å forstå deres prosjekt og formidle dette til saksbehandler på en lettfattelig og forståelig måte.