Esacon
© Copyright 2021 post@esacon.no
Vi har eksperter på SkatteFUNN fra A til Å. Vi kan bistå deres bedrift med å kartlegge og definere hvilke prosjekter som kan kvalifisere for SkatteFUNN-støtte, skrive SkatteFUNN-søknaden for dere og bistå dere gjennom rapporteringen av kostnader. Vår jobb er å være med dere helt fra prosjektideen oppstår til støtten er utbetalt. 

Vi jobber etter no cure no pay, det vil si at vi ikke fakturerer for jobben før dere har mottatt støtten.

 

Lang erfaring

Vi har bistått bedrifter med å søke SkatteFUNN siden 2010 og er i dag blant bransjens største aktører. Vi har skrevet over 1800 godkjente SkatteFUNN-søknader, og har i dag over 1000 kunder i alle bransjer og størrelser. Alle våre ansatte har en bred og unik kunnskap innen bistand til FoU-søknader, og selskapet kan vise til en høy andel godkjente søknader og meget god lønnsomhet.

Esacon er kåret til Gaselle-bedrift i 2015, 2016, 2017 og 2018, samt kvalifisert som AAA-bedrift, som betyr at vi er et av Norges mest kredittverdige selskaper.

Kontakt en av våre ansatte her!

Hvorfor velge Esacon?

Mange bedrifter erfarer at det er tidkrevende å sette seg inn i hvilke støtteordninger man bør søke støtte fra og hvordan søknadene bør utformes. I tillegg risikerer man å miste støtten dersom prosjektkostnadene ikke rapporteres korrekt. Vi tar hele jobben med å identifisere aktuelle prosjekter, utforme søknaden og følge dere trygt gjennom rapportering av prosjektet og kostnadene. 

Ved et samarbeid med oss sparer du tid på søknadsarbeid og kan prioritere selve prosjektgjennomføringen.

SkatteFUNN-søknader i ulike bransjer

Esacon har utarbeidet søknader for bedrifter i en rekke bransjer. Vi har erfaring fra prosjekter innen IKT, helse, olje og gass, shipping, energi, maskin, bygg og anlegg for å nevne noen. Vår erfaring gjør at vi lett forstår og setter oss inn i aktuelle problemstillinger.

Ofte består utfordringen i å gjøre det komplekse enkelt, oversiktlig og forståelig, og nettopp dette har Esacon inngående kunnskap om. Derfor lykkes vi ofte med å trekke frem det som er essensielt for å oppnå godkjenning.

Strategi, økonomi og ledelse

Historien om Esacon startet da Espen Aass etablerte selskapet i 1989. Fra å opprinnelig ha arbeidet med rådgivning innen strategisk planlegging, økonomisk styring og ledelse, så ble fokus i 2010 rettet mot dagens virksomhet.

Esacon er i dag et ungt og dynamisk selskap, og våre rundt 40 ansatte har variert bakgrunn, utdanning og erfaring. Selskapets ledergruppe består ved siden av Espen Aass av Maria Solem, Hanne Grydeland og Tina Vodal.

Esacons visjon

Vår visjon er å gjøre en forskjell. Støtten våre kunder mottar gjennom vår bistand bidrar til en positiv endring for miljøet, samfunnet og norske bedrifter. Vi er stolte av at vi hjelper til å realisere gode ideer!

Esacon AS er en del av Esacon Gruppen AS

Esacon AS eies av Esacon Gruppen AS, som også eier selskapene Esacon Motivation AS, Esacon Invest AS, Liatoppen Eiendom AS og Liatoppen Drift AS. Esacon Motivation utvikler og leverer et digitalt verktøy for oppfølging av medarbeidere og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, mens Esacon Invest investerer i spennende selskaper og eiendommer. Liatoppen Eiendom har kjøpt og finansierer nå oppussingen av Liatoppen - det grønne fjellhotellet, mens Liatoppen Drift er ansvarlig for oppussing og drift av fjellhotellet.  Espen Aass er konsernsjef og styreleder i alle selskaper i Esacon Gruppen. Les mer om Esacon Gruppen her.