Hva vi gjør

Vi hjelper deg med å søke støtte til FoU-prosjekter

Esacon AS bistår bedrifter med å utforme søknader om støtte til FoU-prosjekter. Vi er spesialister på SkatteFUNN og andre offentlige støtteordninger, og kjenner til kriteriene for å få innvilget støtte.Spar tid og krefter

Våre kunder sparer mye tid ved å benytte oss til utforming av FoU-søknader, og betalingen til oss kommer først etter at bedriften har mottatt støtte. Om søknaden mot formodning ikke blir godkjent, eller bedriften ender opp med ikke å motta støtte, så skal ikke vi ha noe heller. No cure no pay.
På bakgrunn av informasjonen vi har fått i møtet, utarbeider vi søknader rettet mot aktuelle ordninger, de fleste av våre kunder kvalifiserer til SkatteFUNN. Et viktig mål er at våre kunder skal bruke så lite tid som mulig på å søke om midler. Vi prøver derfor å få all informasjon muntlig, enten i møtet eller over telefon i etterkant. Før innsendelse av søknaden får kunden et utkast til gjennomlesning, og vi sender aldri inn noe før begge parter er enige.
En svært stor andel av søknadene Esacon utarbeider oppnår godkjenning, og vi bistår gjennom hele den påfølgende rapporteringsprosessen, selvfølgelig uten ekstra kostnad. Vi er med hele veien fra søknaden oppnår godkjenning til støtten er utbetalt til kunden. Først da, i etterkant av utbetaling, sender vi faktura.

Det er også det kunden faktisk får utbetalt (ikke søknadens budsjett) som utgjør fakturagrunnlaget. Det vil si at dersom kunden ikke oppnår støtte, skal heller ikke vi ha noe.
loader
loader
loader
loader