Scroll icon Created with Sketch.

Statsbudsjettet 2020 - Forbedringer av SkatteFUNN-ordningen

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 07.10.19
Tilbake

Regjeringen foreslår endringer som vil øke den årlige SkatteFUNN-støtten med 150 millioner kroner fra 2020, og foreslår samtidig tiltak som skal gi bedre kontroll.

Tilbake

Regjeringen foreslår endringer som vil øke den årlige SkatteFUNN-støtten med 150 millioner kroner fra 2020, og foreslår samtidig tiltak som skal gi bedre kontroll.

Statsbudsjettet 2020 - Forbedringer av SkatteFUNN-ordningen

Regjeringen la i dag frem forslag med flere endringer for SkatteFUNN-ordningen.

  • En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU.
  • Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.
  • Den maksimale timesatsen for egenutført FoU økes fra 600 til 700 kroner, og skal også gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.
  • Flere endringer innføres for å forebygge misbruk. Blant annet begrenses fradragsretten til innkjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.ja

    Oversikt overland Norge har Skatteavtale med.

 

Styrker SkatteFUNN-ordningen fra 2020

De foreslåtte bevilgningene til Forskning og utvikling (FoU) i statsbudsjettet er anslått å øke med om lag 0,8 milliarder kroner til 38,9 milliarder kroner. Dette er forventet å utgjør 1,03 prosent av BNP i 2020. FoU i statsbudsjettet, inkludert Skattefunnordningen, er beregnet til å utgjøre 43,2 milliarder kroner – 1,14 prosent av anslaget for BNP i 2020.

Satsing på FoU utover SkatteFUNN

Det foreslås også at Innovasjon Norge får kuttet innsatsen mot reiselivsmarkedet med om lag 51 millioner kroner, men å øke lånerammen for landsdekkende innovasjonslån med 200 millioner kroner (til totalt 1,4 milliarder kroner). Regjeringen foreslår også at Nysnø Klimainvesteringer AS får ytterligere 700 millioner kroner i 2020, som vil bety nesten en dobling av kapitalen i selskapet. Nysnø skal gjøre lønnsomme investeringer i teknologi som reduserer klimagassutslipp, i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen til kommersialisering.
<< Forrige        27 av 34        Neste >>
loader
loader
loader
loader