Ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter
Skrevet av: Esacon    /    Dato: 27.03.20
Tilbake

Målet med pakken er å treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og -miljøer, gjennom både rene tilskudd, låneordninger, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning.

Tilbake

Målet med pakken er å treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og -miljøer, gjennom både rene tilskudd, låneordninger, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning.

Ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Gründer- og oppstartsmiljøer er viktig

I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å begrense konsekvensene av koronapandemien, blant annet økt støtte til både gründer- og innovasjonsmiljøer. 

- Grunnen til at vi gjør dette er at gründer og oppstartsmiljøet er så viktig. Det handler om nye arbeidsplasser og gode ideer. I den kritiske situasjonen vi er i, må vi holde på dette, så vi har et levende miljø når koronakrisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i følge DN.


Tiltakspakken er på tilsammen 5 milliarder kroner

De aktuelle tiltakene ble lagt frem i statsråd i dag, i en proposisjon som nå skal behandles i Stortinget:

Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 milliarder kroner: Dette inkluderer styring av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 milliarder kroner.
Innovasjonslån - økt låneramme med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder kroner: Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, oppstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.
Rentestøttefond - 300 millioner kroner: Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån
Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner: Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
Næringsrettet forskning - 250 millioner kroner: Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.
Kapital til fonds- og matchinginvesteringer - 1 milliard kroner: Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.


Les mer i pressemeldingen fra regjeringen her.

<< Previous        6 av 21        Next >>
loader
loader
loader
loader