Scroll icon Created with Sketch.

Krisepakkene er foreløpig på ca 310 milliarder kroner

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 28.03.20
Tilbake

Regjeringens økonomiske krisetiltak er berammet til ca 310 milliarder kroner som fordeles over tre ulike faser.

Tilbake

Regjeringens økonomiske krisetiltak er berammet til ca 310 milliarder kroner som fordeles over tre ulike faser.

Krisepakkene er foreløpig på ca 310 milliarder kroner

Regjeringen har delt de økonomiske krisetiltakene i tre faser:
  1. Løse akutte økonomiske utfordringer: Sikre inntekt til arbeidstagere og likviditet til bedriftene.
  2. Hjelp til bedrifter og mennesker som har mistet deler av inntekten.
  3. Tiltak for å bidra til at de som er permittert eller arbeidsledige raskt skal komme tilbake i jobb og bidra til å styrke aktiviteten i økonomien.

Finansminister Jan Tore Sanner har sagt at vi nå er i fase 2.

Tiltakene som så lang er lagt frem er fordelt på ulike områder, vi anbefaler å følge med på NHO sin samleside som oppdateres fortløpende:

  • Skatter og avgifter
  • Kreditttilgang og økonomi
  • Lønn
  • Permittering og sykepenger
  • Arbeidstid


 

<< Forrige        23 av 38        Neste >>
loader
loader
loader
loader