Scroll icon Created with Sketch.

Krisepakke til næringslivet

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 18.03.20
Tilbake

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke til næringslivet for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset i form av låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner.

Tilbake

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke til næringslivet for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset i form av låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner.

Krisepakke til næringslivet

Offentlige låne- og garantiordninger i krisetider

Ordre kanselleres og uteblir, bedrifter pålegges stans, kapasiteten går ned grunnet smitte eller karantene. Svært mange bedrifter rammes av restriksjonene i kjølevannet av koronaviruset, og konsekvensen er at inntekter uteblir og likviditeten rammes hardt.

Krisepakken er i form av låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner, samtidig som regjeringen fortløpende vurderer ytterligere grep. Dette gjøres for å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv.

Ordningen skal bestå av to tiltak
  • En statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter
    Regjeringen foreslår å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen vi nå står i, knyttet til utbruddet av koronavirus.

    Dette omfatter nye lån til bedrifter som bankene mener vil være lønnsomme på sikt, og staten vil garantere for en større andel av lånene. Ordningen får i første omgang en ramme på 50 milliarder kroner, og mydighetene er i dialog med banknæringen for å se på kriterier for ordningen og forvaltning av denne.

  • Gjenopprette statens obligasjonsfond som et tiltak rettet mot de største bedriftene i Norge.
    Tiltaket skal bidra til økt likvidtet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedene, der de største bedriftene i hovedsak låner penger, slik at bedrifter fortsatt får lån. Regjeringen foreslår også her en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som er statens kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge.

Detaljene i de foreslåtte ordningene er enda ikke avklart, og det må forventes at dette vil ta noe tid. Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart dette foreligger.

Andre støtteordninger

Gründere og innovasjonsbedrifter kan fortsatt søke lån og støtte hos Forskningsrådet og innovasjon Norge. Dersom du lurer på om din bedrift kan kvalifisere for FoU-støtte kan du ta kontakt med oss, så kan vi bistå dere.

<< Forrige        28 av 38        Neste >>
loader
loader
loader
loader