Scroll icon Created with Sketch.

Kompensasjon til bedrifter som rammes av koronapandemien

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 27.03.20
Tilbake

Regjeringen foreslår en ordning som skal dekke faste utgifter for bedrifter som opplever inntektsbortfall. Pengene skal deles ut via bankene.

Tilbake

Regjeringen foreslår en ordning som skal dekke faste utgifter for bedrifter som opplever inntektsbortfall. Pengene skal deles ut via bankene.

Kompensasjon til bedrifter som rammes av koronapandemien

Bedriftene trenger penger nå

Over 300 000 har allerede søkt om dagpenger, og det blir stadig flere. Mange av disse er permittert, men det er også mange som har mistet jobben. Den stadig økende andelen arbeidsledighet i Norge er et tydelig bilde på krisen mange bedrifter nå har havnet i, enten det skyldes ordrenedgang, restriksjoner som gjør normal drift krevende, eller driftstans som følge av pålagt stenging

Selv om permitteringer og oppsigelser reduserer lønnskostnadene, løser det ikke situasjonen. Samtidig som mange bedrifter har mistet inntektene sine som følge av koronakrisen, løper de faste utgiftene til eksempelvis husleie, forsikringer og maskinleie. Låne- og garantiordninger hjelper ikke bedriftene som ikke har dekning for regninger med forfall kort tid frem, og som heller ikke vil kunne ta igjen et etterslep når virksomheten kan åpne normal drift en gang i ukjent fremtid. For svært mange virksomheter er det avgjørende med økonomiske tilskudd så snart om mulig for å kunne overleve.

10 - 20 milliarder kroner per måned

En rekke bransjer måtte stenge som følge av tiltakene som ble innført 12.mars, og har i praksis fått yrkesforbud. Blant disse er frisører, hudpleiere, optikere, fysio- og manuellterapeuter. Hvor lenge disse må holde stengt vet man ikke, foreløpig er tiltakene forlenget over påske. Det er også en rekke bransjer og næringer som er indirekte rammet, herunder skianlegg, hoteller, restauranter og barer tilknyttet reiselivsnæringen. For mange er det årets mest innbringende periode som nå går tapt. 

Felles for bedriftene som har måttet stenge som et direkte resultat av myndighetenes vedtak er at inntektene er stoppet opp, mens utgiftene løper videre. Det disse bedriftene trenger er ikke kreditt og utsettelser, men penger på konto for å dekke løpende utgifter.

For å øke sjansen for at flere bedrifter kan unngå konkurs er det foreslått en ordning som skal dekke en andel av faste kostnader. Omfanget anslås å være 10 - 20 milliarder kroner i måneden, avhengig av antall bedrifter som søker. Hvilke bedrifter som vil kvalifisere til støtte skal myndighetene avgjøre, mens finansnæringen vil få ansvaret for å gjennomføre den praktiske utbetalingen.

Ordningen vil ikke være lånebasert, men en ren tilskuddsordning. På den måten håper man at flere bedrifter kan komme seg gjennom krisen og ut i andre enden med mulighet for lønnsom drift. Ordningen er ment å gå til bedrifter med vesentlig omsetningsfall, og skal kunne etterleves og kontrolleres.

Enkel og rask søkeprosess

Søknadene skal sendes digitalt gjennom en løsning som vil lages i samarbeid med Finans Norge. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og skal utformes slik at det tar kort tid fra søknaden sendes til den behandles, og deretter kort tid til pengene skal være på bedriftens konto. Målet er at bedriftene som søker skal ha pengene på konto innen 2-3 uker (fra nå).

Dette skal løses ved at det settes opp en ny, enkel løsning for å søke om støtte, og så skal eksisterende registerdata bli brukt for å både kunne behandle søknadene og for å utbetale pengene.

Detaljene på plass om en uke

Ordningen skal i første omgang vare i 2 måneder, men det er foreløpig ikke sikkert om den vil ha tilbakevirkende kraft, ei heller om den vil dekke alle kostnader eller kun en andel. Opposisjonen har tatt til orde for at ordningen burde garantere 100 prosent kompensasjon, spesielt for bedrifter som er tvangsstengt, og at garantert varighet bør forlenges til minimum 3 måneder for å gi bedriftene forutsigbarhet og sikkerhet.

I følge regjeringen skal avgrensning og regelverk for ordningen avklares i løpet av en uke, og legges frem neste fredag.

Les pressemeldingen fra regjeringen her.
<< Forrige        20 av 34        Neste >>
loader
loader
loader
loader