Scroll icon Created with Sketch.

Innstramming av SkatteFUNN

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 07.05.19
Tilbake

Med bakgrunn i revidering av Skatte-ABC kan det etableres en ny praksis der bedrifter som har tapt mer enn halve egenkapitalen ikke vil få SkatteFUNN-fradrag.

Tilbake

Med bakgrunn i revidering av Skatte-ABC kan det etableres en ny praksis der bedrifter som har tapt mer enn halve egenkapitalen ikke vil få SkatteFUNN-fradrag.

Innstramming av SkatteFUNN

Skattedirektoratet publiserte tidligere i år et nytt punkt i Skatte-ABC som sier at “kriserammet virksomhet” ikke kan få SkatteFUNN-fradrag. Bakgrunnen for dette er EØS-reglene om statsstøtte i EU-forordning 651/2014, der det står at det ikke er lov å gi støtte til bedrifter i krise. Forordningen definerer at “bedrifter i krise” er bedrifter som har mistet halvparten eller mer av sin innskutte egenkapital. Denne bestemmelsen har ikke vært anvendt av hverken skattedirektoratet eller Forskningsrådet tidligere, og den varslede innstrammingen vil få store konsekvenser.


Det at en bedrift har halvert sin egenkapital betyr ikke nødvendigvis at bedriften har alvorlige økonomiske problemer. I særdeleshet gjelder dette nettopp forsknings- og innovasjonsbedrifter, da det ofte tar mange år før arbeidet resulterer i et ferdig produkt og selskapet har inntekt. Hundretalls selskaper med solid egenkapital og likviditet kan rammes av innstrammingen, til tross for at prosjektene allerede er godkjent for 2018.


Esacon samarbeider nå med NHO og Abeila som sammen med flere aktører jobber aktivt mot finansdepartementet med å stanse den varslede endringen.

<< Forrige        36 av 37        Neste >>
loader
loader
loader
loader