Scroll icon Created with Sketch.

Ingen ny informasjon om SkatteFUNN fra Finansdepartementet

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 23.09.19
Tilbake

Det foreligger foreløpig ikke noe mer informasjon fra Finansdepartementet om hvilken effekt innstrammingen av reglementet, iht. EUs regelverk for statstøtte, vil ha fra og med 2019.

Tilbake

Det foreligger foreløpig ikke noe mer informasjon fra Finansdepartementet om hvilken effekt innstrammingen av reglementet, iht. EUs regelverk for statstøtte, vil ha fra og med 2019.

Ingen ny informasjon om SkatteFUNN fra Finansdepartementet

Blir det pålagt tilbakebetaling av tidligere mottatte SkatteFUNN-midler?

Den siste tiden har det vært skrevet en del i mediene om hvilket effekt den foreslåtte innstrammingen av SkatteFUNN-ordningen kan få for bedrifter som allerede har mottatt SkatteFUNN-støtte. Dette har selvsagt ført til uro hos bedrifter som er usikre på om dette vil ha konsekvenser med tilbakevirkende effekt, som tilbakebetaling av tidligere mottatte SkatteFUNN-midler.

Det er foreløpig ikke kommet noen signaler fra Finansdepartementet eller Skattemyndighetene om at eventuelle innstramminger av ordningen vil få tilbakevirkende kraft for bedrifter som tidligere har mottatt SkatteFUNN-støtte. 

Bakgrunn for endring av SkatteFUNN

Bakgrunnen for innstrammingen er EUs definisjon på "bedrifter i krise", som ikke tidligere har vært anvendt. Les hva vi har skrevet om dette tidligere her.

I oppdateringen av Skatte-ABC våren 2019 definerte Skattetaten kriserammet selskap som et selskap som har halvert egenkapitalen (definisjonen på kriserammet foretak gjelder ikke SMBer som er under tre år gamle). Den plutselige endringen vakte naturlig stor motstand både fra oss og andre aktører og bedrifter, ikke minst fra mottakerne av SkatteFUNN-støtte. Som vi tidligere har skrevet slo Finansdepartementet fast at endringen ikke skulle virke med tilbakevirkende kraft fra 2018.

Det har foreløpig ikke kommet oppdateringer på hva som vil gjelde fra og med 2019, men det er blitt antydet at det er halvering av aksjekapital (ikke egenkapital) som vil legges til grunn for om et selskap er kriserammet eller ikke. Hvordan dette vil håndteres i praksis og om dette vil gjelde fra og med 2019 er ikke avklart.

Ingen signaler om tilbakebetalingskrav

Basert på artikler i media, med uttalelser fra fagmiljøer innen jus, kan det fremstå som om det nå er fare for at bedrifter som har mottatt SkatteFUNN-støtte må betale tilbake støtten dersom vilkårene for å motta støtte (jf. EUs definisjon) ikke har vært oppfylt. Det er imidlertid ikke kommet noen signaler fra Finansdepartementet som tilsier at de vil kreve støtten tilbakebetalt fra tidligere år.

Avklaring i løpet av høsten

Finansdepartementet har tidligere meldt at de i løpet av høsten 2019 vil vurdere hvordan reglene skal praktiseres fremover (fra og med 2019), og kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger en avklaring.

Vi følger med og gir beskjed dersom det komme endringer i regelverket som vil påvirke våre kunder.

<< Forrige        31 av 37        Neste >>
loader
loader
loader
loader