Scroll icon Created with Sketch.

Har dere søkt SkatteFUNN-støtte for 2018?

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 01.05.19
Tilbake

Har dere husket å søke om skatterefusjon for FoU i forbindelse med levering av selskapets skattemelding for 2018? Dersom dere har glemt det er det enda ikke for sent. NB! Gjelder kun bedrifter med godkjent SkatteFUNN-søknad for 2018.

Tilbake

Har dere husket å søke om skatterefusjon for FoU i forbindelse med levering av selskapets skattemelding for 2018? Dersom dere har glemt det er det enda ikke for sent. NB! Gjelder kun bedrifter med godkjent SkatteFUNN-søknad for 2018.

Har dere søkt SkatteFUNN-støtte for 2018?

Siden SkatteFUNN-støtten kommer gjennom skatteoppgjøret kreves det at bedriften selv søker om refusjon fra skattemyndighetene, i tillegg til å levere årsrapport til SkatteFUNN (innen 1.mars). Dette gjøres ved å utarbeide et prosjektregnskap som dokumenterer alle prosjektkostnader påløpt i 2018, og deretter få kostnadene godkjent av revisor som attesterer refusjonsbeløpet i skjema RF-1053. Skjema RF-1053 leveres så med bedriftens skattemelding.

Dersom dere har levert skattemeldingen uten skjema RF-1053 er det viktig å ettersende skjemaet så raskt som mulig, for at kravet om skatterefusjon for FoU (SkatteFUNN-støtte) blir behandlet i det ordinære skatteoppgjøret. Dette forutsetter at årsrapport ble sendt til Forskningsrådet innen 1.mars 2019 (er du kunde av Esacon er dette gjort).

Prosjektregnskap

Kravet til godkjent prosjektregnskap er at alle påløpte kostnader kan dokumenteres gjennom bilag. For eksterne kostnader gjøres dette med faktura eller kvittering (gjelder både innkjøp av materialer / utstyr og eksterne prosjektdeltakere / konsulenter). For egne ansattes deltakelse i prosjektet kreves timelister som dokumentasjon på medgått tid. Timelistene skal utformes per prosjektdeltaker med timer ført mot aktuell dag og aktuell aktivitet i prosjektet (jf. søknadens delmål og aktiviteter). Hver prosjektdeltaker skal signere sin timeliste. Timesatsen for interne prosjektdeltakere er 1,2 ‰ av årslønn, med en maksimalsats på 600 kr per time. Det betyr at ansatte med en årslønn på over 500 000 kr uansett vil ha en timesats på 600 kr.

Dersom dere har egne timeføringssystemer kan disse benyttes, dersom dere ikke har dette, eller uansett ønsker bistand med prosjektregnskapet, så kontakt din kundekontakt hos Esacon AS for å få tilsendt mal og veiledning for utfylling.

Skjema RF-1053

Når dere har utformet prosjektregnskap med bilag skal dette godkjennes av revisor, som trenger prosjektregnskapet og vedtaket om godkjenning fra SkatteFUNN. Skjema RF-1053 kan fylles ut og leveres i Altinn. Se her for nærmere informasjon og link til skjema.
<< Forrige        37 av 37        
loader
loader
loader
loader