Scroll icon Created with Sketch.

Endringer for SkatteFUNN fra 2020

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 03.01.20
Tilbake

Myndighetene har vedtatt endringer i Skattefunn-ordningen. Blant annet økes maksimal timesats for egenutført FoU.

Tilbake

Myndighetene har vedtatt endringer i Skattefunn-ordningen. Blant annet økes maksimal timesats for egenutført FoU.

Endringer for SkatteFUNN fra 2020

Endringene som er gjort er i tråd med forslagene til statsbudsjettet for 2020. Les mer om dette her. Endringene har virkning fra inntektsåret 2020. 

Oppsummert er endringene:

  • Maksimal timesats for egenutført FoU økes fra 600 kr til 700 kr.
  • Innkjøpt FoU fra nærstående selskaper vil også ha en maksimal timesats på 700 kr.
  • Krav om kvartalsvis signering av timelister.
  • Fradragsprosenten er 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet. Til og med 2019 gjaldt 18 prosent for stor bedrift og 20 prosent for SMB.
  • Øvre grense for fradragsgrunnlaget er 25 millioner kroner per år både for egenutført og innkjøpt FoU
  • Fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester begrenses til å gjelde land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.
Les om regelverksendringene på regjeringen.no her.
<< Forrige        27 av 37        Neste >>
loader
loader
loader
loader