Scroll icon Created with Sketch.

Avslag på SkatteFUNN-søknad

Skrevet av: Esacon    /    Dato: 22.09.19
Tilbake

Har dere fått avslag eller revisjon på deres SkatteFUNN-søknad kan vi bistå dere med ny søknad eller klage på vedtaket.

Tilbake

Har dere fått avslag eller revisjon på deres SkatteFUNN-søknad kan vi bistå dere med ny søknad eller klage på vedtaket.

Avslag på SkatteFUNN-søknad

Har dere fått avslag eller revisjon? Vi kan bistå!

Mange opplever å få vedtak om avslag eller revisjon på sin SkatteFUNN-søknad, og det kan være vanskelig å forstå hva som gjør at prosjektet ikke kvalifiserer for støtte. Vår erfaring er at prosjektet kan kvalifisere for SkatteFUNN-støtte selv om søknaden har fått avslag, og at det dreier seg om å få få dette frem i klagen.

Bistår ved klage på avslag og revisjon

Ved avslag på søknad om SkatteFUNN gjør vi en vurdering på om vi skal utforme en klage på vedtaket, eller sende inn en ny søknad. Dette avgjøres i samråd med kunde, men også ofte etter dialog med saksbehandler.

Dersom dere har fått revisjon på SkatteFUNN-søknaden kan vi hjelpe dere med å revidere søknaden, slik at vi besvarer saksbehandlers spørsmål og innsigelser, og sikrer at prosjektet mottar den støtten dere har krav på.

Vi kjenner kriteriene for å få godkjent SkatteFUNN

Etter nesten ti års erfaring med SkatteFUNN vet vi hva som bør vektlegges i en søknad eller klage for at saksbehandler skal få et enkelt overblikk over prosjektets nyhetsverdi. Så lenge deres prosjekt møter kriteriene for SkatteFUNN-ordningen vil vi i Esacon ha kompetansen og erfaringen som skal til for å synliggjøre dette for saksbehandler.

Individuell vurdering av hvert prosjekt

Hvert prosjekt behandles individuelt, og vi gjør alltid en vurdering på om prosjektet møter kriteriene for SkatteFUNN før vi går i gang med vårt arbeid. Dersom vi ser at prosjektet ikke kan kvalifisere for SkatteFUNN-støtte vil vi heller ikke kaste bort tiden til hverken kunde eller saksbehandler.

Ta kontakt med en av våre rådgivere her.

<< Forrige        32 av 37        Neste >>
loader
loader
loader
loader