Spar tid og krefter

Esacon AS bistår andre bedrifter med å søke om FoU-tilskudd.

Vi hjelper bedrifter som utvikler innovative varer eller tjenester å søke om offentlig tilskudd, blant annet SkatteFUNN, Reel no cure no pay. Fakturering først etter at støtte er mottatt.

Les mer om SkatteFUNN.
loader
loader
loader
loader
227 dager igjen til søknadsfristen for skattefunn
1900
Godkjente søknader
10 år
I bransjen
Kundehistorier
Aktuelt
SkatteFUNN-prosjekter som er forsinket som følge av Covid-19 har frist til 10.desember for å søke forlengelse av prosjektperioden uten vanlig søknadsbehandling.
Bedrifter som mottar offentlig støtte som overstiger 500 000,- euro må rapportere dette til skatteetaten i henhold til EUs regelverk om offentlig støtte
Kriserammede virksomheter kvalifiserer ikke til å motta Skattefradrag for FoU (SkattefUNN-støtte). Det har vært usikkerhet knyttet til hvordan regelverket begrenser norske selskapets rett til SkatteFUNN-støtte, og nå har det kommet nye presiseringer.
Våre kunder

Noen av våre kunder